تکلیف سایر ادیان مثل مسیحیت و یهودیت به خاطر بی نمازی چه می شود؟...

با توجه به اینکه اولین چیزی که در قیامت سوال می شود نماز است و اگر کسی بی نماز باشد اعمال دیگرش مقبول نیست...

– چرا امام علی(ع) با آن همه شجاعت از حضرت فاطمه(س) دفاع نکرد؟

1- اگر حضرت علی (ع) با توسل به قدرت و قیام مسلحانه در صدد قبضه حکومت و خلافت برمی آمدند، بسیاری از عزیزانی را...
Translate »