کتاب و مقالات

 

نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین – پرستو نظیری
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۴۰۲
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: – ۲-۷۰۴۳-۰۸-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۹۷

 

 

 

 

________________________________________________________________________

 

 

نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین – پرستو نظیری
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۴۰۲
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: 
تعداد صفحات: ۱۴۲

 

 

 

________________________________________________________________________

 

نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین 
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۴۰۲
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: 
تعداد صفحات: 

 

 

 

________________________________________________________________________

 

نام نویسنده:  پرستو نظیری
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۴۰۱
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۰۸۳۰۷۶۰۴-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۱۳۲ صفحه

 

 

 

 

________________________________________________________________________

 

موضوع اصلی: روابط دختر و پسر
نام نویسنده:  پرستو نظیری
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۴۰۰
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۰۸۲۱۱۲۰۰-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۹۹ صفحه

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

نام نویسنده: سیدمهدی سید بابایی
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۴۰۰
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۰۸۰۹۶۰۹-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۱۴۳ صفحه

 

 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________

 

نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین – پرستو نظیری
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۰۸۰۰۳۲۳-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۲۲۵ صفحه

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

 

ویژه آموزش های قرآنی نوجوانان (دانش طلبان)

موضوع اصلی: آموزش قرآن، حفظ آیات موضوعی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۲۷۵۶۲۱۵-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۲۱۶ صفحه

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

ویژه آموزش های قرآنی نوجوانان ( دانش آموزان)

موضوع اصلی: آموزش قرآن، حفظ آیات موضوعی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۷-۲۷۵۰۵۲-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه

 

 

 

________________________________________________________________________

 

شامل اشعار و دلگویه های حجت الاسلام استاد شیخ محمد ناصری

موضوع اصلی: اشعار
زبان کتاب: فارسی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۹-۲۳۰-۲۷۵-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه

 

 

________________________________________________________________________

ازدواج و برخی معیارهای انتخاب همسر و برخی مشخصات یک خانواده ایده آل .

موضوع اصلی: ازدواج و خانواده
نام نویسنده: پرستو نظیری
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۳-۴۳۰-۲۵۱-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۷۷ صفحه

 

 

 

______________________________________________________________________

 

این کتاب شامل خاطراتی است که گاهی انسان را فراتر از زندگی و به سمت بندگی خدا برده و دانستن آنها زندگی انسان را تبدیل به بندگی می نماید.

موضوع اصلی: داستانی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب:۵-۶۷۶-۲۵۱-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۷۲ صفحه

 

 

___________________________________________________________

 

نصایح و راهکارها و اندرزها و…  از امیرالمومنین حضرت علی (ع) در باره مسائل فقهی و اعتقادی و حتی طبی .

موضوع اصلی: روایی
زبان کتاب: فارسی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۸
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب:۳-۲۸۷-۲۵۱-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۱۰۹ صفحه

 

_____________________________________________________________________

شرخ قصیده قدسیه کلبه پریشان از آثار پر ارزش حضرت آیت ا… العظمی شمس الدین مجتهدی نجفی (مد ظله العالی )در دیوان خاضع (جلوه های عشق صفحه ۶۷۱)

موضوع اصلی: حضرت علی (ع) زبان کتاب: فارسی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۸
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۲-۱۲۷-۲۵۱-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۱۰۹ صفحه

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن biug-001-721x1024.jpg است

 

در این کتاب بحث موسیقی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اصلی: موسیقی زبان کتاب: فارسی
نام نویسنده: پرستو نظیری
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۸
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۳-۰۶۳-۲۵۱-۶۲۲-۹۷۸
تعداد صفحات: ۸۵ صفحه

 

 

 

___________________________________________________________________

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ld-001-725x1024.jpg است

 

این کتاب شامل آیات و روایاتی در رابطه با راهکارهای پیشگیری و درمان و حکمت های نهفته در بیماری است.

موضوع اصلی: طب اسلامی
زبان کتاب: فارسی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۹-۴۴۶-۹۹۵-۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحات: ۸۸ صفحه

 

_____________________________________________________________________

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن k-001-722x1024.jpg است

 

این کتاب شامل داستان های درس آموز و تامل برانگیز و عبرت آموز است که خواندن آن می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در مسیر زندگی یک انسان داشته باشد.

موضوع اصلی: داستان
زبان کتاب: فارسی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۸
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۸-۶۵۴-۹۹۵-۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحات: ۸۴ صفحه

 

_____________________________________________________________________

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن jh-001-1-738x1024.jpg است

 

شامل آیات و روایاتی ئرباره انتخاب همسر و ازدواجريا، فرزندآوری و تشکیل یک خانواده معنوی که زندگیشان معنای حقیقی بندگی را بدهد.

موضوع اصلی: مهارت های زندگی
زبان کتاب: فارسی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۳-۵۳۴-۹۹۵-۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحات: ۸۲ صفحه

 

_____________________________________________________________________

 

این کتاب شامل خاطراتی است که گاهی انسان را فراتر از زندگی و به سمت بندگی خدا برده و دانستن آنها زندگی انسان را تبدیل به بندگی می نماید. موضوع اصلی: داستانی
زبان کتاب: فارسی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۵-۲۳۳-۹۹۵-۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحات: ۶۴ صفحه

 

 

_____________________________________________________________________

 

شامل اشعار و دلگویه های حجت الاسلام استاد شیخ محمد ناصری موضوع اصلی: اشعار
زبان کتاب: فارسی
نام نویسنده: محمد ناصری کوره چین
نام انتشارات: آموزشی تالیفی ارشدان
سال انتشار: ۱۳۹۷
نوبت چاپ: اول
شابک کتاب: ۲-۲۳۴-۹۹۵-۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحات: ۳۹ صفحه