با خدا حرف بزن

1177

شما می خواید توسل کنید ؟

گاهی از من می پرسند که ما حاجت داریم ، گره داریم ، چی کار کنیم ؟

کار سختی نیست بچه ها …

یک وضو بگیر ، دو رکعت نماز بخون ، بگو قربة الی الله ؛ اینو هدیه کن به یکی از چهارده معصوم(ع) …

بعد بشین همونطور که اول گفتم ، یک بسم الله و یک صلوات و استغفرالله و یک شکر خدا …

بعد با خدا حرف بزنید ، ساده …

یک بنده خدایی به من گفت : حاج آقا من دوست دارم با خدا مناجات کنم ، چی کار کنم ؟

راننده بود ؛ گفت من وقت نمی کنم .

گفتم : قشنگ وقتی پشت فرمون نشستی با خدا حرف بزن ؛ خدا همه جا هست .

اما بچه ها مؤدب با خدا حرف بزنید .

من بعضی جاها شنیدم می گن طرف رفته با طلبکاری داد زد که خدایا اینو بده ،سریع حاجت برآورده شد .

نه …خدا به اندازه فهم اون نگاه کرده ؛

تو که تحصیل کرده ای ! تو می خوای با خدا صحبت کنی باید مؤدب بگی .

بگی : خدای بزرگ ، خدای عزیز ، خدایی که همه جا منو می بینی ، خدایی که از رگ گردن به من نزدیکتری ، تو از احوال من با خبری ، اگه مصلحته گره منو باز کن …

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید