خانم ها نگاه نکنند …

701

پیغمبر اکرم (ص) درمعراج مشاهداتی داشتند در رابطه با زنان گنه کارامت اسلام .

که به قدری این مشاهدات دلخراش بوده که پیغمبر که رحمت للعالمین هم هستند را به گریه شدید واداشته.

شیخ صدوق در کتاب شریف عیون اخبار الرضا از امیر المومنین این طور روایت کرده اند؛

امیر المومنین(ع) فرمودند: یک روز همراه با خانم صدیقه طاهره (س) رفتیم به دیدار رسول الله .

وقتی وارد شدیم ، دیدیم که پیغمبر اکرم ظاهرا در یک گوشه ای نشسته اند و دارند گریه می کنند .

امیر المومنین(ع) می فرمایند : عرض کردم ای رسول خدا ، پدر و مادرم به فدایت ، چه چیزی شما را این گونه به این روز انداخته ؟

ایشان فرمودند : ای علی ، وقتی به معراج رفتم، زنانی از امت خود را در حال عذاب شدید دیدم و خیلی ناراحت شدم و گریه کردم .

ای علی ، وقتی به معراج رفتم ، زنی را دیدم که از موهایش آویزان بود و مغزش پخته میشد .

زنی را دیدم که از سینه هایش آویزان بود .

زنی را دیدم که گوشتش را می خورند و آتش از زیر آن شعله ور می شد .

زنی را دیدم که دست و پاهایش بر عکس با هم بسته شده بود و مار ها و عقرب ها به او نیش می زدند .

زنی را دیدم که کر و لال و نابینا در طابوتی از آتش بود و مغزش از پشت سرش خارج می شد در حالی که بدنش بیماری جذام و پیسی گرفته بود .

زنی را دیدم که با قیچی آتشین گوشت های خود را تکه تکه می کند .

زنی را دیدم که دست و صورتش می سوزد ، در حالی که فضولاتش را می خورد .

زنی را دیدم که سرش گراز و بدنش از خر بود و هزار نوع عذاب بر او بود .

زنی را دیدم که صورتش سگ بود و از پشتش آتش خارج می شد ، در حالی که که فرشتگان با گرز های آتشین بر سر و بدن او می زدند .

صدیقه طاهره (س) فورا از پیغمبر بعد از پایان این کلامشون سوال پرسیدند .

پرسیدند :  یا رسول الله ، ای حبیبم ، به من بگو چرا خدای تبارک و تعالی این عذاب ها را برای زنان قرار داده است ؟ (( البته زنان گنه کار امت اسلام ))

ایشان فرمودند :آن زنی که از پاهایش آویزان بود، بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون می رفت .

آن زنی که از موهایش آویزان بود ، موهایش را از مردان نامحرم نمی پوشاند .

آن زنی که از زبانش آویزان بود ، در دنیا شوهرش را اذیت می کرد .

آن زنی که از سینه هایش آویزان بود ، با شوهرش هم بستر نمیشد .

آن زنی که گوشت خود را می خورد ، بدنش را برای دیگران آرایش می کرد .

آن زنی که دست و پایش بسته شده بود و مار ها و عقرب ها او را نیش می زدند ، وضو می گرفت در حالی که بدنش از جنب و حیض و غیره نجس بود و نماز را سبک می شمارد .

آن زنی که کور و کر و لال بود زنا می کرد .

آن زنی که بدنش را با قیچی آتشین تکه تکه می کرد ، خود را به مردان نامحرم عرضه می کرد .

آن زنی که دست و صورتش سوخته بود و مدفوع خود را می خورد ، زنان دیگر را به فحشا راهنمایی می کرد .

آن زنی که سرش گراز و بدنش از خر بود خبرچین و دروغ گو بود .

و آن زنی که صورتش از سگ بود و آتش از پشتش خارج میشد ، آوازه خوان و رقاص و بد حجاب و حسود بود .

خوندم از زنان گنه کار امت پیغمبر (ص)

اما خداوند عالم ، از باب رحمت ، در توبه را برای این ها هم باز گذاشته ؛ این برای کسانیه که با این حال از دنیا برن ، گنه کار از دنیا برن ، اهل این رفتار ها وعملکرد ها باشن و از دنیا برن .

اگر کسی حالا نمی دونسته ، خبر نداشته ، بهش نگفته بودن ، اطلاع نداشته ، حالا فهمیده ؛ خیلی خب ، در توبه به روی همه بازه ؛ توبه کنه و گذشته اش را جبران کنه ، صاحب این عذاب ها هم نمیشه .

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید