تربیت فرزند

365

از آقای صنوبری در کتاب کیمیای محبت این طور نقل شده:

ایشون می فرماید که:من بچه ی دو ساله ای داشتم .

ایشون میگه: یک روز این بچه ی ما به اصطلاح امروزی ها جاش رو خیس کرده بود .

مادرش خب ، با دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد و بچه رو به شدت زد و تمبیهش کرد.

یک ساعت بعد از این اتفاق ، مادر تب خیلی شدیدی گرفت .

خب ایشون رو سریع بردیم دکتر و این حرف ها، دکتر نسخه ای نوشت و آوردیم.

نسخه را استفاده کرد و این حرف ها ، بعد دیدیم که تب این مادر شدید تر شد .

خب چاره ای نبود و هم تو اون تب داشت می سوخت، منتها عادت داشتیم که اون روز ها یعنی اون روز روزی بود که ما می رفتیم برای جلسه ی آ شیخ رجبعلی خیاط.

آشیخ رجبعلی هم که می دونین اهل دل بود و چیزی را می دید و می شنید که ما ها ازش محرومیم.

خب ، میگه : رفتیم آ شیخ رجبعلی و سوار کردیم که بریم سمت جایی که جلسه بر گزار می شد .

در مسیر ، باشیخ گفتم که : آقا این خانوم ما تب شدیدی دارن .

ایشون یک تأملی کرد .

بعد برگشت به من گفت که :خب، بچه را که اون طور نمی زنن.

استغفار بکنین ، ازبچه دلجویی بکنید.

یک چیزی هم بخرید که از دلش در بیارین .

گفت: به محض اینکه ما این کار ها را کردیم ، همسرم تبش خوابید و حالش خوب شد .

واقعا از تنبیه بدنی، والدین باید خودداری کنند .

عواقب بدی داره هم در این دنیا ،هم در روحیات بچه ، هم در آخرت .

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید