تکلیف سایر ادیان مثل مسیحیت و یهودیت به خاطر بی نمازی چه می شود؟ آیا به جهنم می روند؟

693

با توجه به اینکه اولین چیزی که در قیامت سوال می شود نماز است و اگر کسی بی نماز باشد اعمال دیگرش مقبول نیست پس در این صورت تکلیف سایر ادیان مثل مسیحیت و یهودیت چه می شود و آیا آنان به خاطر بی نمازی اهل جهنم هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید