احترام به علما

584

   دانلود ویدئو   

پیغمبر (ص) فرمودند:کسی که به دیدار علما برود گویا به دیدار من آمده.
و کسی که همنشین علما بشود گویا همنشین من شده.
وگویا همنشین خداوند و مأنوس با اوشده.
نگاه به چهره عالم عبادته.
زیارت علما از هفتاد حج و عمره مقبول، محبوب تر است نزد خداو رحمتش را بر اون شخص نازل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید