آماده سازی بسته های غذایی برای تحویل به خانواده های نیازمند

156

آماده سازی بسته های غذایی براس تحویل به خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید