آماده سازی بسته های غذایی و تحویل آن ها به خانواده های نیازمند

367

آماده سازی بسته های غذایی و تحویل آن ها به خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید