بازدید جناب آقای اسماعیلی از فعالان عرصه اقتصادی و فرهنگی

65

بازدید جناب آقای اسماعیلی از فعالان عرصه اقتصادی و فرهنگی از مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید