دومین دوره گردهمایی بین المللی امام رضا (ع) – سال ۱۳۹۷

41

آماده سازی سالن

اجرای گروه تئاتر

انجامرکاترزمی

اجرای گروه پیرامید 

انجام حرکات رزمی

اجرایگروهسرود

اجرای گروه سرود

اهدای جوایز و تقدیرنامه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید