بیانیه مجتمع در محکوم نمودن فاجعه ناگوار و تروریستی کابل

145

بیانیه مجتمع فرهنگی آموزشی اچتماعی بصیر در محکوم نمودن فاجعه ناگوار و تروریستی کابل که تحویل مجمع جهانی اهل بیت هم گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید