جلسه اعضای گروه تولید محتوای رسانه بصیر در بخش بانوان با استاد شیخ محمد ناصری

101

جلسه اعضای گروه تولید محتوای رسانه بصیر در بخش بانوان با استاد شیخ محمد ناصری پیرامون شروع تولید محتوا به صورت برنامه های گفتگو محور با موضوعات متفاوت که با موافقت و ترغیب استاد روبرو گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید