مراسم دهه اول محرم سال ۱۴۰۰

31

اولین شب مراسم محرم (دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸) با حضور چشمگیر اهالی مجموعه بصیر و حضور معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ده و شهردار محترم ناحیه دو و اهالی محله به لطف خدا و دعای حضرت زهرا (س) با رعایت \روتکل های بهداشتی برگزار شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دومین شب مراسم محرم با حضور با شکوه اهالی مجموعه بزرگ بصیر در مهدیه یوسف زهرا عج به لطف خدا و دعای حضرت زهرا (س) با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سومین شب مراسم محرم به لطف خدا و دعای حضرت زهرا (س) با رعایت پروتکل های بهداشتی با شکوهتر از شب های گذشته برگزار شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چهارمین شب مراسم محرم  با حضور یک مهمان ویژ\ه ( رییس فراکسیون عمران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامیدکتر اقبال شاکری ) با رعایت پروتکل های بهداشتی با شکوهتر از شب های گذشته برگزار شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پنجمین شب مراسم محرم نیز به لطف خدا و دعای حضرت زهرا بسیار با شکوه و دلنشین با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید .

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید