آماده سازی بسته های ارزاق ماهانه برای نیازمندان

22

آماده سازی بخشی از بسته های ارزاق ماهانه نیازمندان تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر و توزیع آن در روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۱ صبح

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید