اهدای بسته های ارزاق و لوازم التحریر برای نیازمندان

19

اهدا ۲۰ بسته ارزاق دیگر و ۲۰ بسته لوازم التحریر توسط خیرین بزرگوار جهت نیازمندان تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر در مناطق محروم و توزیع آن در پنجشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۱ صبح همزمان با تحویل بسته های ارزاق ماهیانه نیازمندان تحت پوشش بصیر در محدوده منطقه ده ، اجرکم عندالله

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید