تمرینات گروه سرود

157

تمرینات گروه سرود بصیر ، روزهای شنبه در امفی تئاتر ادامه دارد و با توجه به اجرا های موفق این گروه ، نوجوانان زیادی جهت عضویت در گروه سرود ، به کانون و مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر رجوع نموده اند ،پذیرای این عزیزان بوده و هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید