دیدار با جناب سرهنگ داستاگر

15

دیدار مسئولین و نمایندگان کانون نخبه پروری بصیر با جناب سرهنگ داستاگر از مسئولین معاونت اجتماعی ناجا و تشریح فعالیت های مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر و استفاده از نقطه نظرات ایشان

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید