دیدار و جلسه نمایندگان کانون نخبه پروری بصیر با جنلب اقای ابراهیمی

10

دیدار و جلسه نمایندگان کانون نخبه پروری بصیر با جنلب اقای ابراهیمی که با همراهانشان بیش از ۱۳۰ هزار یتیم را تحت پوشش دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید