سرود ما ملت امام حسینیم کاری از گروه سرود بصیر

20

سرود ما ملت امام حسینیم کاری از گروه سرود بصیر که به مناسبت سیزده آبان در مقابل لانه جاسوسی آمریکا اجرا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید