از بصیر می گویند – گفتگو با دکتر نیک پی

37

از بصیر می گویند – گفتگو با دکتر نیک پی، معاون اجرایی پایگاه مرکز نیکوکاری روضه اللشهدا ( تهران)در رابطه با محتوا و فرآیند اجرایی طرح مثل پدر

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید