جلسه معاونت مجتمع با رییس دفتر محترم شهردار تهران در ساختمان مرکزی شهرداری تهران

38

جلسه معاونت مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر باه همراه دو تن از دانش آموزان کانون نخبه پروری بصیر با رییس دفتر محترم شهردار تهران جناب آقای بیانی در ساختمان مرکزی شهرداری تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید