تولید و آماده سازی برنامه سربلند جهت پخش در هفته عفاف و حجاب

54

برنامه سربلند کاری از رسانه بصیر کانون و مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر ، یک برنامه متفاوت با حضور بانوان موفق محجبه ایران زمین و در رابطه با عفاف و حجاب می باشد که در حال تولید و آماده سازی جهت پخش از رسانه ملی در هفته عفاف و حجاب می باشد ( لازم به ذکر است که قسمت اول این برنامه در هفته های گذشته از شبکه امید پخش گردیده .)

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید