ارسال بسته های طرح مثل پدر به هشت پایگاه این طرح در سراسر کشور*

47

تصاویر ارسال بسته های طرح مثل پدر برای کودکان یتیم و بدسرپرست تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر در هشت پایگاه این طرح در سراسر کشور*

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید