اولین جلسه ستاد توانمندسازی محلات کمتر برخوردار منطقه ده تهران با حضور مسئولین یا نمایندگان مسئولین منطقه ده تهران

59

اولین جلسه ستاد توانمندسازی محلات کمتر برخوردار منطقه ده تهران با حضور مسئولین یا نمایندگان مسئولین منطقه ده تهران با حضور دکتر گوهری دبیر ستاد مرکزی توانمندسازی محلات کمتر برخوردار کشور/معارفه استاد شیخ محمد ناصری به عنوان دبیر ستاد توانمندسازی محلات کمتر برخوردار منطقه ده تهران*

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید