حضور معاونت اجرایی کانون و مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر در جلسه تشکل های مردمی شاخص استان تهران

35

با حضور استاندار محترم و برخی از مسئولین کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید