اخبار روز

دریافت بسته های معیشتی و آموزشی دی ماه طرح مثل پدر...

به لطف خدا و دعای حضرت زهرا س بسته های معیشتی و آموزشی دی ماه طرح مثل پدر به دست پایگاه های...

برگزاری کلاس های رفع اشکال و تقویت درسی خصوصی

برگزاری کلاس های رفع اشکال و تقویت درسی خصوصی در آستانه امتحانات پایان ترم دانش آموزان کانون نخبه پروری بصیر در مجتمع...

حضور معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ده در مجتمع فرهنگی آموزشی...

حضور معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری به همراه مشاور محترم شهردار و معاونت زیبا سازی شهرداری و مدیر باغ موزه هفت چنار و...

جلسه معاونت مجتمع با رییس دفتر محترم شهردار تهران در ساختمان...

جلسه معاونت مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر باه همراه دو تن از دانش آموزان کانون نخبه پروری بصیر با رییس دفتر...

محبوب ترین ها

اخبار داغ