تصاویر

آموزش مهارت عکاسی و فیلم برداری

آموزش مهارت عکاسی و فیلم برداری به دانش آموزان نخبه پروری کانون بصیر

تحویل بسته های ارزاق

تحویل بسته های ارزاق به خانواده های نیازمند از ایتام و سادات و اتباع و نیازمندان تحت پوشش گروه جهادی مرکز نیکوکاری...

آماده سازی بسته های غذایی برای توزیع در شب و روز...

نمایی از محتوای بسته ها به همراه گوشت و مرغ

اردوی یک روزه پارک ارم

اردوی یک روزه پارک ارم - نخبه پروری بصیر واحد خواهران - 1397

هیات هفتگی – مهدیه یوسف زهرا (س)

هیات هفتگی - مهدیه یوسف زهرا (س)- سال 1398

هیات هفتگی – مهدیه یوسف زهرا (س)

هیات هفتگی - مهدیه یوسف زهرا (س)-1398

محبوب ترین ها

اخبار داغ