بازدیدها

جلسه معاونت اجرایی مجتمع فرهنگی بصیر با سرکار خانم بدرلو ،...

جلسه جناب آقای سیدبابایی معاونت اجرایی مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر با سرکار خانم بدرلو ، معاونت اجتماعی شهرداری منطقه یازده

حضور و ارائه گزارش عملکرد معاونت کانون و مجتمع بصیر و...

حضور و ارائه گزارش عملکرد معاونت کانون و مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر و خانه احسان محله مرتضوی در جلسه قرارگاه تحول...

جلسه و دیدار با مسئول پخش شبکه امید با حضور معاونت...

در حاشیۀ دومین حضور گروه سرود بصیر که این روزها در شبکه های مختلف سیما اجراهای زیبایی را دارند، جلسه و دیداری...

ndدیدار و جلسه معاونت امور برادران کانون و مرکز فرهنگی آموزشی...

ndدیدار و جلسه معاونت امور برادران کانون و مرکز فرهنگی آموزشی نیکوکاری بصیر به همراه تنی چند از اعضای کانون نخبه پروری...

محبوب ترین ها

اخبار داغ

Translate »