مرکز نیکوکاری

ارسال بسته های ارزاق طرح مثل پدر به پایگاه های این...

ارسال بسته های ارزاق طرح مثل پدر مرکز نیکوکاری بصیر جهت توزیع مابین حدود 500 کودک یتیم و بدسرپرست که به صورت...

آغاز آماده سازی بسته های تیرماه ۱۴۰۱طرح مثل پدر

آغاز آماده سازی بسته های تیرماه 1401طرح مثل پدر جهت ایتام و کودکان بدسرپرست مرکز نیکوکاری بصیر

ارزاق طرح مثل پدر ویژۀ خرداد ماه

9 قلم مواد غذایی شامل : برنج، گوشت، ماکارانی، رشته سوپ، لوبیا، عدس، رب ، قند، چای

پرونده های جدید تحقیق شده ایتام و کودکان بدسرپرست نیازمند

پرونده های جدید تحقیق شده ایتام و کودکان بدسرپرست نیازمند از پایگاه های طرح مثل پدر در سراسر کشور به مرکز نیکوکاری...

محبوب ترین ها

اخبار داغ