مرکز نیکوکاری

آماده سازی بسته های غذایی و تحویل آن ها به خانواده...

آماده سازی بسته های غذایی و تحویل آن ها به خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر

حضور و بازدید ریاست کمیته امداد منطقه ۹ و ۱۰ از...

حضور و بازدید ریاست کمیته امداد منطقه 9 و 10 از مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر و تقدیر از فعالیت های این...

بسته های مواد غذایی آماده برای تحویل به خانواده های نیازمند

بسته های مواد غذایی آماده برای تحویل به خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر.

آماده سازی بسته های غذایی برای تحویل به خانواده های نیازمند

آماده سازی بسته های غذایی براس تحویل به خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر.

محبوب ترین ها

اخبار داغ