کانون (برادران)

برگزاری کلاس های رفع اشکال و تقویت درسی خصوصی

برگزاری کلاس های رفع اشکال و تقویت درسی خصوصی در آستانه امتحانات پایان ترم دانش آموزان کانون نخبه پروری بصیر در مجتمع...

آموزش مهارت عکاسی و فیلم برداری

آموزش مهارت عکاسی و فیلم برداری به دانش آموزان نخبه پروری کانون بصیر

محبوب ترین ها

اخبار داغ