کانون (برادران)

آموزش مهارت عکاسی و فیلم برداری

آموزش مهارت عکاسی و فیلم برداری به دانش آموزان نخبه پروری کانون بصیر

کلاس آموزش مفاهیم قرآن

کلاس آموزش مفاهیم قرآن در کانون نخبه پروری بصیر

برگزاری مسابقات فوتبال دستی

برگزاری مسابقات فوتبال دستی در کانون نخبه پروری بصیر واحد برادران

محبوب ترین ها

اخبار داغ