دسته‌بندی نشده

آماده سازی بسته های غذایی برای تحویل به خانواده های نیازمند

آماده سازی بسته های غذایی براس تحویل به خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز نیکوکاری بصیر.

محبوب ترین ها

اخبار داغ