مرکز نیکوکاری بصیر

از بصیر می گویند – گفتگو با دکتر نیک پی

از بصیر می گویند - گفتگو با دکتر نیک پی، معاون اجرایی پایگاه مرکز نیکوکاری روضه الشهدا ( تهران)در رابطه با محتوا...

اخبار مرکز نیکوکاری بصیر

به زودی اخبار کوتاه مرکز نیکوکاری بصیر در رابطه با طرح مثل پدر را محضرتان تقدیم می کنیم ...

محبوب ترین ها

اخبار داغ