کتاب خوان

برگ نهم ( فردا ساعت ۱۰ صبح .. ؟)

با حضور و نوای استاد شیخ محمد ناصری - کاری از واحد رسانه بصیر    دانلود ویدئو   

برگ هشتم ( با بچه من چی کار داری؟ )

با حضور و نوای استاد شیخ محمد ناصری کاری از واحد رسانه بصیر    دانلود ویدئو   

برگ هفتم ( عاشق سینه چاک )

با حضور و نوای استاد شیخ محمد ناصری - کاری از واحد رسانه بصیر - مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر www.resanebasir.ir    دانلود ویدئو   

برگ ششم ( حضرت زهرا (س) تشریف آوردند )

با حضور و نوای استاد شیخ محمد ناصری - کاری از واحد رسانه بصیر - مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر www.resanebasir.ir    دانلود ویدئو   

برگ پنجم ( صدایی ملکوتی )

با حضور و نوای استاد شیخ محمد ناصری - کاری از واحد رسانه بصیر - مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر www.resanebasir.ir    دانلود ویدئو   

برگ چهارم ( آرزوهای شهید )

با حضور و نوای استاد شیخ محمد ناصری - کاری از واحد رسانه بصیر - مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر www.resanebasir.ir    دانلود ویدئو   

برگ سوم ( قول بده جبهه را ترک نکنی)

با حضور و نوای استاد شیخ محمد ناصری - کاری از واحد رسانه بصیر    دانلود ویدئو   

برگ دوم ( رمز یا زهرا (س))

با حضور و نوای استاد شیخ محمد ناصری - کاری از واحد رسانه بصیر    دانلود ویدئو   

برگ اول – شبیه مادر

با حضور و نوای استاد شیخ محمد ناصری - کاری از واحد رسانه بصیر    دانلود ویدئو   

محبوب ترین ها

اخبار داغ