428
اولین جلسه آموزش آموزه های اقتصادی و کارآفرینی مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر ، در روز جمعه ۹۸/۹/۲۹ در سالن جلسات مجتمع غنی پور برگزار گردید که با استقبال اهالی بصیر هم روبه رو بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید