اجرای گروه سرود بصیر

169
اجرای گروه سرود گردهمایی بین المللی امام رضا (ع)

اجرای گروه سرود بصیر ( کانون نخبه پروری بصیرواحد برادران) در گردهمایی بین المللی امام رضا (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نظر دهید!
لطفا نام خود را وارد کنید